skip to Main Content
Aşağı ətraf Varikoz Genişlənmiş Damarlarının Təsnifatı

Aşağı ətraf varikoz genişlənmiş damarlarının təsnifatı

Dünyanın müxtəlif ölkələrindəki həkim-fleboloqlar CEAP-in beynəlxalq təsnifatına əsasən aşağı ətraf varikoz genişlənmiş damarlarının mərhələlərini müəyyən edirlər. CEAP-ın təsnifatı varikoz genişlənmiş damarların klinik əlamətlərini nəzərə alır.

Varikoz xəstəliyi kliniki təzahürlərin şiddətinə görə 6 mərhələdən ibarətdir.

  • C0 sıfır mərhələsində pasiyentlərin aşağı ətraflarında ağırlıq və yorğunluq kimi şikayətləri ola bilər. Eyni zamanda fiziki müayinə və aşağı ətraf damarlarının tədqiqi üçün instrumental üsullar normal göstəricilərdən fərq göstərmir.
  • C1 birinci mərhələsinə pasiyentlərdə varikoz genişlənmiş damarların xəstəliyi – teleangioektaziyalara istinad edirlər. Teleangioektaziya genişlənmiş bir kapilyardır ki, dərinin səthində “damar ulduzcuqları” kimi görünür.
  • C2 ikinci mərhələsi aşağı ətraf damarlarının diametrinin böyük ölçüdə genişləndiyi və düyün formasına malik olan şərtləri əhatə edir. Bu vəziyyətdə pasiyentlər aşağı ətraflarda tez-tez günün ikinci yarısında intensivləşən yorğunluq və ağırlıq hiss edirlər.
  • C3 – varikoz xəstəliyinin üçüncü mərhələsində pasiyentlər aşağı ətrafların şişkinliyindən şikayət edirlər. Şişkinlik əsasən ayağın aşağı hissəsində olur və axşam vaxtlarında görünür.
  • Varikoz xəstəliyinin C4 dördüncü mərhələsi trofik dəri dəyişiklikləri ilə xarakterizə olunur. Trofik dəyişikliklər dərinin qaralması və piqmentli ləkələrin meydana gəlməsi ilə ortaya çıxır.
  • C5 varikoz xəstəliyinin beşinci mərhələsində pasiyentin dərisində trofik yaralar meydana gəlir.
  • Klinik görünüşlərinə görə C6 altıncı mərhələsi C5 mərhələsinə bənzəyir. C6 mərhələsinin müalicəsi olduqca çətin olan açıq trofik yaralar ilə xarakterizə olunur.

CEAP-in təsnifatına aşağı ətrafların varikoz genişlənmiş damarlarının inkişaf səbəbləri kimi meyarlar daxildir. Bu bölmə üç formalı: anadangəlmə, ibtidai və orta dərəcəli xəstəliklərdən ibarətdir.

  • Anadangəlmə varikoz genişlənmiş damarlar, şübhəsiz ki, son dərəcə nadir hallarda olur.
  • İbtidai varikoz genişlənmiş damarların vəziyyəti dedikdə, damar divarının zəifliyi və qapaq aparatının çatışmazlığı nəzərdə tutur.
  • Orta varikoz genişlənmiş damarlar xarici amillər səbəbiylə inkişaf edir. Yəni xarici mühitin təsiri altında (məsələn, hamiləlik, ağır fiziki qüvvə və s.) damarlarda qapaq çatışmazlığı inkişaf edir.

Məlum olduğu kimi, aşağı ətrafların damarları səthi, dərin və onları bağlayan damarlardan ibarətdir. CEAP-in təsnifatında növbəti kriteriya varikoz genişlənmiş damarların anatomik yerini nəzərə alır. Ən çox görülən varikoz genişlənmiş damarlar aşağı ətrafların səthi damarlarıdır.

Back To Top