skip to Main Content
Hərbi Xidmət Və Aşağı ətrafların Varikoz Damarları

Hərbi xidmət və aşağı ətrafların varikoz damarları

Hərbi xidmət hər bir gənc oğlanın həyatında keçməsi gərəkən bir mərhələdir. Təəssüf ki, bütün gənclər hərbi xidmətə yararlı olmur. Bəs aşağı ətrafların varikoz genişlənmiş damarları hərbi xidmətə yararlılığa təsir göstərirmi?

Həkimlər müxtəlif xəstəlikləri birləşdirən bir neçə kateqoriyanı müəyyən edirlər. 

  • Birinci kateqoriya heç bir xəstəliyi olmayan insanları əhatə edir. Birinci kateqoriyaya aid olan gənclər xidmət üçün yararlı hesab edilir.
  • İkinci kateqoriya hərbi xidmətin ümumi olaraq əksi deyil, bəzi məhdudiyyətlərin tətbiq olunduğu xəstəlikləri əhatə edir.
  • Üçüncü kateqoriya sülh zamanı hərbi xidmətə daxil olmayan xəstəlikləri əhatə edir. Bu kateqoriyaya aid olan gənclər ehtiyata daxil edilir.
  • Dördüncü kateqoriyaya müalicə tələb edən xəstəliklər aiddir. Dördüncü kateqoriyaya aid olan insanlar əsas xəstəliyin müalicəsindən sonra hərbi xidmətə gedə bilər.
  • Sonuncu, beşinci kateqoriyaya aid olan vətəndaşlar isə hərbi xidmət üçün yararlı hesab olunmurlar.

Aşağı ətrafların varikoz genişlənmiş damarları xəstəliyinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu dəqiq demək olmaz. Bu vəziyyətdə varikoz genişlənmiş damarların xəstəliyinin hansı mərhələdə olması çox əhəmiyyətlidir. Varikoz genişlənmiş damarların xəstəliyinin inkişaf səviyyəsini xüsusi tibbi komissiya təyin edir. Bu xəstəliyin dərəcəsi və mərhələsini araşdırmaq instrumental metodunun nəticələrinə əsaslanır – Rəngli Doppleroqrafiya. Əlavə olaraq hərbi xidmətə çağrışçının ümumi vəziyyəti və həmçinin fəsadların olması da nəzərə alınır.

trofiki yaralar

Retikulyar varikoz damarlar (yəni varikoz genişlənmiş damarlarının “damar ulduzcuqların” görünüşü mərhələsində) hərbi xidmətin qəbuluna qarşı əks deyil.

Varikoz genişlənmiş damarların CEAP  beynəlxalq təsnifatına əsasən, C2 mərhələsi aşağı ətraflarda ağırlığın, subyektiv hisslərin, eləcə də dəri səthində varikoz düyünlərin görünüşü ilə ortaya çıxır. Bu halda, tibbi komissiyanın həkimləri hərbi xidmətçiləri ikinci və ya üçüncü sağlamlıq kateqoriyasına göndərə bilərlər. Varikoz genişlənmiş damarların həddindən artıq inkişaf etdiyi mərhələ beşinci kateqoriya kimi təsnif edilir. Bununla əlaqədar olaraq hərbi xidmətə yararsız hesab edilir.

Aşağı ətraf varikoz genişlənmiş damarların fəsadlarının inkişafı da hərbi xidmətə qəbuldan imtina üçün əsas hesab olunur. Hərbi xidmət zamanı fiziki yüklər vəziyyətin pisləşməsinə və ağır fəsadların inkişafına səbəb ola bilər.

Back To Top